Начало Клиники Клиника по физикална медицина и рехабилитация Контакти

Контакти

Клиника по Физикална медицина и рехабилитация (КФМР)
УМБАЛ “Александровска” ЕАД
ул. "Св. Георги Софийски" № 1
София 1431

Тел.: 02/ 9230 332

Доц. д-р Асен Алексиев, дм - Началник на КФМР
Тел.: 02/ 9230 637
         02/ 9230 688
Е-mail: assen_aleksiev@doctor.com

Д-р Матей Гавриловглавен административен лекар, главен асистент
Тел.: 02/ 9230 270

-  асистент
Тел.: 02/ 9230 638


Гиргина Вълкова - Старши рехабилитатор
Тел.: 02/ 9230 294

І-во направление по физикална терапия и рехабилитация на хирургичните болести
Тел.: 02/ 9230 471

ІІ-ро направление по физикална терапия и рехабилитация на вътрешните болести 
Тел.: 02/ 9230 270

ІІІ-то направление по физикална терапия и рехабилитация на детските болести 
Тел.: 02/ 9230 388

 

Указател до кабинета (карта)

Официалният вход на УМБАЛ «Александровска» е от бул. «Св. Г. Софийски» №1:

Преминава се през металната арка е се завива вдясно по асфалтовата алея:

 

Продължава се по асфалтовата алея около 50 метра пред сградата на Пропедевтиката по вътрешни болести:

Достига се до паркинг и реновирана ниска сграда, в която се намират пощата, централната медицинска библиотека, развойната техническа база, аудитория "Проф. Чилов" и клиниката по физиотерапия:

Входът на Клиниката по физикална медицина и рехабилитация е последния вдясно. Сградата е ниска, дълга и "Г"-образна, поради което този вход не се вижда от предната фасада. Трябва да се продължи в посока от входа на пощата, да се мине покрай входа на централната медицинска библиотека и да се завие след ъгъла вляво. На вратата на този вход пише "Клиника по физикална медицина и рехабилитация". Кабинетът на Началник-КФМР се намира на втория етаж вдясно: